logo

Binnen de verschillende vormen van dienstverlening bij Peters Accountants & Belanstingadviseurs is voor de accountancy een belangrijke rol weggelegd. Ons kantoor beschikt zowel over een certificerend accountant-administratieconsulent als over een registeraccountant en is derhalve gerechtigd verklaringen van getrouwheid af te geven.

Maar onze accountants doen natuurlijk veel meer. Zo kunt u bij hen terecht voor de volgende zaken:
Uitvoeren van wettelijke vereiste controles van jaarrekeningen leidende tot een accountantsverklaring.
Aanvaarding van alle soorten controleverwante opdrachten en overeengekomen specifieke werkzaamheden.
Het vervullen van een ordenende functie tussen opdrachtgever en de regelgeving.
Het gestalte geven aan onze natuurlijke adviesfunctie met betrekking tot de administratieve organisatie en daarin opgenomen interne controlemaatregelen ten behoeve van uw onderneming.

Naast accountants beschikken wij ook over een aantal adminstratieconsulenten, die zich gespecialiseerd hebben in de advisering naar het midden- en kleinbedrijf. Hierdoor kunt u voor alle werkzaamheden op financieel-administratief gebied bij ons terecht, ook voor hun complete salarisadministratie.

Wij assisteren u gaarne bij het inrichten van uw administratie en helpen u ontstane problemen op te lossen. Ook zijn wij natuurlijk altijd bereid tot het geven van adviezen op allerlei gebied.